0"; $logo = geefSysteemLogo(0); } else{ $systeemid = "= ".parseint($_GET["systeem"]); $logo = geefSysteemLogo($_GET["systeem"]); } if($_GET["sort"] == "") { $sort = "ORDER BY cheats.xmldatum DESC"; } else if($_GET["sort"] == "0") { $sort = "ORDER BY Systeem.systeem"; } else if($_GET["sort"] == "1") { $sort = "ORDER BY Titel.titel"; } else if($_GET["sort"] == "2") { $sort = "ORDER BY cheats.xmldatum DESC"; } if($_GET["letter"] == "") { $letter = "1=1"; $sort = $sort." LIMIT 0,50"; } else if($_GET["letter"] == "0") { $letter = "(cheats.game LIKE '0%' OR cheats.game LIKE '1%' OR cheats.game LIKE '2%' OR cheats.game LIKE '3%' OR cheats.game LIKE '4%' OR cheats.game LIKE '5%' OR cheats.game LIKE '6%' OR cheats.game LIKE '7%' OR cheats.game LIKE '8%' OR cheats.game LIKE '9%')"; } else if($_GET["letter"] == "a"){ $letter = "cheats.game LIKE 'a%'";} else if($_GET["letter"] == "b"){ $letter = "cheats.game LIKE 'b%'";} else if($_GET["letter"] == "c"){ $letter = "cheats.game LIKE 'c%'";} else if($_GET["letter"] == "d"){ $letter = "cheats.game LIKE 'd%'";} else if($_GET["letter"] == "e"){ $letter = "cheats.game LIKE 'e%'";} else if($_GET["letter"] == "f"){ $letter = "cheats.game LIKE 'f%'";} else if($_GET["letter"] == "g"){ $letter = "cheats.game LIKE 'g%'";} else if($_GET["letter"] == "h"){ $letter = "cheats.game LIKE 'h%'";} else if($_GET["letter"] == "i"){ $letter = "cheats.game LIKE 'i%'";} else if($_GET["letter"] == "j"){ $letter = "cheats.game LIKE 'j%'";} else if($_GET["letter"] == "k"){ $letter = "cheats.game LIKE 'k%'";} else if($_GET["letter"] == "l"){ $letter = "cheats.game LIKE 'l%'";} else if($_GET["letter"] == "m"){ $letter = "cheats.game LIKE 'm%'";} else if($_GET["letter"] == "n"){ $letter = "cheats.game LIKE 'n%'";} else if($_GET["letter"] == "o"){ $letter = "cheats.game LIKE 'o%'";} else if($_GET["letter"] == "p"){ $letter = "cheats.game LIKE 'p%'";} else if($_GET["letter"] == "q"){ $letter = "cheats.game LIKE 'q%'";} else if($_GET["letter"] == "r"){ $letter = "cheats.game LIKE 'r%'";} else if($_GET["letter"] == "s"){ $letter = "cheats.game LIKE 's%'";} else if($_GET["letter"] == "t"){ $letter = "cheats.game LIKE 't%'";} else if($_GET["letter"] == "u"){ $letter = "cheats.game LIKE 'u%'";} else if($_GET["letter"] == "v"){ $letter = "cheats.game LIKE 'v%'";} else if($_GET["letter"] == "w"){ $letter = "cheats.game LIKE 'w%'";} else if($_GET["letter"] == "x"){ $letter = "cheats.game LIKE 'x%'";} else if($_GET["letter"] == "y"){ $letter = "cheats.game LIKE 'y%'";} else if($_GET["letter"] == "z"){ $letter = "cheats.game LIKE 'z%'";} $sql = "SELECT cheats.*, Systeem.systeem, Systeem.kortenaam, Systeem.id AS systeemid, Titel.titel, Product.id AS productid FROM cheats, Systeem, Product, Titel WHERE cheats.productid = Product.id AND Product.systeem_id = Systeem.id AND Product.titel_id = Titel.id AND Systeem.id ".$systeemid." AND ".$letter." ".$sort; $producten = mysql_query($sql); $inhoud = array(); //echo($sql); $i=0; while($row = mysql_fetch_array($producten)) { $inhoud[$i]= array(); $inhoud[$i][0] = $row["id"]; $inhoud[$i][1] = $row["kortenaam"]; $inhoud[$i][2] = $row["titel"]; $inhoud[$i][3] = XML2datum($row["xmldatum"]); $inhoud[$i][4] = $row["systeemid"]; $i++; } include ("header.inc"); ?>

CheatCore is de Cheats informatiebron die u zoekt. Voor Xbox en 360, Playstation 2 en 3, Nintendo GameCube en Revolution, Nintendo DS en PC

Alles Cheats voor Games: Nintendo 64 en Dreamcast zijn er ook

CheatCore heeft Cheats voor de nieuwste Games. Of het nu over de Xbox, Nintendo DS, Xbox360, Xbox 360, PlayStation2 of PlayStation 2, PlayStation3 of PlayStation 3, Nintendo GameCube of Revolution gaat.

Games en Anime Game en Anime nieuws Cheats

Xbox cheats
PlayStation 2 cheats
Nintendo GameCube Cheats
PlayStation 2 nieuws
PlayStation 3 nieuws
Xbox nieuws
Xbox 360 nieuws
Nintendo GameCube nieuws
Nintendo GameCube nieuws
Nintendo DS nieuws
PC games nieuws
Anime nieuws
Xbox reviews
PlayStation 2 reviews
Nintendo GameCube reviews
PC games reviews
PC games reviews

CheatCore is Games, Cheats en Gamenieuws!

Cheats


Bekijk nu de nieuwe GameCore Weblog op www.GameCore.nl!